Tom Heck dạy lãnh đạo team work bằng hangout

Gần đây vào ngày 23 tháng 7 đã có buổi training của chuyên gia Tom Heck về chủ đề "Làm thế nào để lãnh đạo team làm việc hiệu quả". Và làm thế nào để có thể thực hành team building bằng sử dụng dụng cụ Google hangout(HOA) để làm được việc đó ngoài việc tổ chức các trò chơi team building


Buổi san sẻ được thực hiện khoảng 75 phút trên Hangout để tương tác với với khá nhiều người ở Asheville, North Carolina và 30 người tại Oswego, New York.

Tiêu đề hội thảo: "Làm thế nào để dạy cho lãnh đạo trong lớp kĩ sư"

Các bạn có thể xem chi tiết video của Tom Heck tại đây

Các khán giả đã tạo thành từ các trường trung học và trường trung học công nghệ và nghiêm đường kỹ thuật.

Trước khi dẫn các sự kiện trực tiếp tôi đã gặp Tiến sĩ Mark Springston và ba nhóm người (sinh viên đại học) của mình từ SUNY Oswego. Tôi dạy các nhóm làm thế nào để dùng HOA. Tôi đã gửi một hộp "đạo cụ" trước để TS Springston mà bạn sẽ thấy những người dự sử dụng trong hội thảo. Sinh viên tốt nghiệp của tấn sĩ Springston giúp phân phối các đạo cụ trong phiên giao dịch ở lần kế hoạch trong hội thảo.

Tôi chủ xướng HOA bởi vậy tôi có thể kiểm soát các máy ảnh lưu động (iPad) trên chấm dứt của tôi. tấn sĩ Springston đăng nhập bằng account Google của mình và khiến tôi trên màn hình lớn ở phía trước của lớp học. 3 sinh viên tốt nghiệp mỗi bạn đăng nhập bằng iPad của họ và họ lang thang trong căn phòng với những chiếc iPad cho phép tôi để chuyển đổi giữa iPad cung cấp một cái nhìn khác nhau.

Các trường đại học đã không bao giờ được sử dụng HOA theo cách này và không ai trong số những người tham gia hội thảo đã từng tham gia một hội thảo thực hiện trực tiếp đã dẫn sử dụng công nghệ này. Hội thảo này nhận được đánh giá rất cao từ những người tham dự.

Đây là một trong những cách khá hay để trao đổi nhóm cũng như hoạt động các chuong trinh team building khá tốt với tương tác trực tiếp với nhau mà không cần mất công di chuyên nhiều.